Logo
Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Mieszka I 2 lok. 5
kom.: 606 789 239, 666 030 010, tel.: 95 720 51 60, 95 735 22 35
 

Kancelaria adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim - Iwona Szczepaniak

Kancelaria Adwokacka Iwony Szczepaniak w Gorzowie Wielkopolskim zajmuje się obsługą prawną Klientów indywidualnych oraz firm m. in. w sprawach karnych, rozwodowych, majątkowych, rodzinnych i cywilnych. W trakcie wieloletniej praktyki Iwona Szczepaniak w zakresie prawa rodzinnego zajmowała się sprawami dotyczącymi podziału majątku, przyznawaniu alimentów, rozwodami, spadkami i zachowkami. Przeprowadziła również liczne obrony w sprawach karnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych. Ponadto świadczy usługi prawne w obszarze prawa cywilnego i karnego w tym również zakresie błędów medycznych i diagnostycznych. W zakresie prawa cywilnego, służyła poradami prawnymi w sporządzaniu umów dla licznych przedsiębiorstw, w tym w obszarze prawa zamówień publicznych. Zapraszamy do skorzystania z szerokiego zakresu usług prawnych oferowanego przez adwokata z wieloletnim doświadczeniem.

Adwokatura w Polsce
Powiększenie

W dawnej Polsce palestrą nazywano ogół osób trudniących się zastępstwem procesowym.

Palestra uzyskała duże znaczenie już w XVII i XVIII w., do czego walnie przyczyniło się pieniactwo szlachty i przewlekłość procesów sądowych. Prawo procesowe instytucję zastępcy procesowego zna już od XV w. Zawodowe, odpłatne zastępstwo procesowe znano od przeł. XV i XVI w. Przywileje nieszawskie nakazywały dać stronie zastępcę na jej prośbę, jeśli sama nie dawała sobie rady. Początkowo płatnych zastępców procesowych zwano prokuratorami, a ich stanowisko i obowiązki zawodowe określały ordynacje królewskie. Samodzielny zastępca procesowy zwany był patronem, a jego zastępca dependentem.

Wymagania zawodowe adwokata

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów.