Logo
Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Mieszka I 2 lok. 5
kom.: 606 789 239, 666 030 010, tel.: 95 720 51 60, 95 735 22 35
 

Prawo zobowiązań


  • zobowiązania pieniężne w tym sprawy o zapłatę, odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania z błędów medycznych, wynagrodzenia, odprawy odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • zobowiązania niepieniężne w tym sprawy o wydanie, zaniechanie naruszeń dóbr osobistych,
  • zobowiązania wynikające z prawa zamówień publicznych
  • reprezentowanie strony w procesie w tym zakresie,
  • pomoc wierzycielom,
  • pomoc dłużnikom,
  • opracowanie umów, porozumień,